IBT Publications by Buzug


Books (1)

O. Dössel, and T. M. Buzug.
Biomedizinische Technik: Band 7: Medizinische Bildgebung.
Berlin : De Gruyter, 2014.
  

Book Chapters (1)

O. Dössel, and T. M. Buzug.
Bildgebung.
In Biomedizinische Technik - Faszination, Einführung, Überblick, U. Morgenstern, M. Kraft (eds), Berlin [u.a.] : De Gruyter, pp. 271-326, 2014